سرویس تحقیقات بازاریابی

سرویس تحقیقات بازاریابی : معنی تحقیقات بازاریابی به زبان آمیانه به مراحلی گفته می‌شود که در آن با جمع کردن اطلاعات و داده در تلاش هستیم تا بازارمان و مشتری‌ها را بیشتر بشناسیم؛ این درک کردن یعنی کشف فرصت‌ها، بررسی مشکلات، پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای فروش بیشتر، ارزیابی کارهای بازاریابی در حال انجام و نهایت تحقیق و بررسی برای برای هر گزینه ای که به بهبود بازاریابی کمک می‌کند.

آیا تحقیقات بازار نیاز است؟

ما با تحقیقات بازاریابی، اطلاعات زیر را بدست می‌‎آوریم :

  • دیتا مهم: میزان افزایش قابل توجه از اطلاعات موجب ایجاد موقعیت‌های تازه می‌شود که می‌تواند به کار و کسب ما در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب راه‌حل‌ها کمک کند.
  • شناخت نیاز مشتری : تحقیقات بازاریابی کمک می‌کند تا مشتری‌مداری ما بیش از پیش شود. همانطور که بازاریابی با محوریت مشتری شکل می گیرد در نتیجه با افزایش شناخت مشتری می‌توانیم در ایجاد و ارائه سرویس متناسب بهتری با تقاضای مشتری ایجاد کنیم.
  • ایجاد مزیت رقابتی: رقابت با کار و کسب مشابه و مقایسه امور رقبا به شما در طی زمان‌های مختلف کمک شایانی می‌کند در نتیجه نیاز به تحقیق و تحلیل مستمر دارد.
  • ویژگی پیش‌بینی: محصول و خدمات ما با شناخت نیازهای مشتری روند بهبود را طی می‌کند. پیش‌بینی درخواست مشتری‌ها با گذشت زمان و با ادامه‌دار بودن تحقیقات بازار شکل می‌گیرد.

 

 

خدمات تحقیقات بازاریابی

 

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی در چیست؟

مرزبندی و فرق میان این دو انقدر ظریف و غیرقابل تشخیص می‌باشد که خیلی از اساتید به نام این حوزه از توضیحیش صرفنظر کردند و ترجیح دادند حرفی درباره آن نزنند.

به طور مثال در کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر که به عنوان یکی از معتبر‌ترین کتاب‌ها در این حوزهمی‌باشد، این دو اصطلاح به جای هم استفاده شده و تفاوت زیادی بین آنها نیست.

در بازاریابی مدرن تفاوت مشخصی بین این دو اصطلاح دیده نمی‌شود. در کل می‌گویند تحقیقات بازار شامل تحقیقات برای شناخت نیازبازار، اندازه بازار و رقابت‌ است. با این حال، خیلی وقت‌ها یک پروژه تحقیقات بازار یا بازاریابی به دنبال جواب‌ سوال‌هایی است که شامل هر دو حوزه می‌شود. همین حالا هم مجموعه‌های زیادی هستند که سرویس تحقیقات بازاریابی را انجام می‌دهند و در هر دو حوزه به صورت همزمان کار می‌کنند و تمایزی بین این دو نمی‌گذارند.

در واقع این دو هم‌پوشانی دارند و نمی‌توان به راحتی مرزی بین این تحقیقات گذاشت.

تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی