تربیت تاجرالکترونیک

در زمان‌های مختلف، تجار در عرصه‌های گوناگونی وجود داشتند که به اقتضای هر زمان‌ شرح فعالیت تجارت متناسب با دوره خود و تاجرهایی با شرح فعالیت متنوع وجود دارند.
به طور مثال بسیار شندیدم که میگویند، فلانی تاجر آهن یا تاجر طلا و جواهر است و یا تاجر پارچه و ….، در عصر حاضر همه این تجار سنتی حضور دارند، اما در دنیای مدرن تجارت، تجارتی ظهور کرده به نام : تجارت الکترونیک که به واسطه فضای مجازی و ابزار مربوط به آن شکل گرفته است.

اشخاصی که در تجارت الکترونیک فعالیت جدی و حرفه‌ای دارند را اصطلاحا تاجر الکترونیک گویند.

Featured

[ux_products style=”overlay” slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” columns=”2″ columns__sm=”2″ animate=”fadeInLeft” show=”featured” image_height=”166%” image_size=”medium” image_hover=”overlay-add”]
Instagram has returned invalid data.